Najväčší Slovenský obchod s Autokľúčmi

 

Spôsoby doručenia zásielky (platí pre celú SR) a ceny dopravy:

a) doporučený balík SP, dobierka - 3,99 EUR
b) doporučený balík SP, platba vopred na účet - 1,99 EUR

Dodanie tovaru je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodín.  

Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia originálnej pásky na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.